Полша загрижена от предложението на ЕС за намаляване на емисиите