Гърция отрича харчът за превъоръжаване да възлиза на 10 млрд. евро