Полша притеснена от предложението на ЕК за намаляване на емисиите