Министър Димитров отбелязва, че не МОСВ определя цената на водата