Ръст на жертвите на пътя в Хасковско, стартира акция за пътна безопасност