Основен булевард ще приеме автомобилното състезание "Писта София"