Тренировъчен полигон за повишаване готовността за реакция при наводнение бе открит днес - §22 Новини