ВСС спира въвеждането на дела в Единната информационна система