Оправдаха Вальо Топлото и на втора инстанция за присвояване на 4.5 млн. лв.