Възстановяват алтернативен водоизточник за шуменския кв „Мътница“