"Сирма" проведе общото си събрание и чрез платформата на Централен депозитар