Софтуерното инженерство е създателят на бъдещето на човешката цивилизация