С колко ще се свие световната икономика през 2020 г.?