Последно: ЕИСС се внедрява и във ВКС, използването й спира до 10 декември с изключения