Новите заразени с COVID-19 варненци - на възраст от 25 до 64 години