Окръжният съд във Варна предаде 2 тона хартия и мина на чаши за многократна употреба