Пловдивски ортопеди отстраниха тумор колкото детска глава от крака на мъж