87 архитектурно – скулптурните паметници в Добрич са събрани в специален регистър