Мадрид е огнище на пандемията, обмисля въвеждане на карантина по райони