Свидетел по делото КТБ: Цветан Василев лично раздаваше кредитите