Правителството разреши съвместен ер полисинг със САЩ до края на октомври