Кабинетът реши линията на бедност през 2021 г. да е 369 лв.