Броят на иззетите от офиса на ул. „Московска“ №43 предмети с белези на движими културни ценности достигна 6 566 - §22 Новини