Петър Иванов, Американска търговска камара: Имаме най-неясните бизнес закони - §22 Новини