Приемат заявления за участие в избора на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия - §22 Новини