Най-старото легло, откривано някога, е на 200 000 години