Експерт: Говорихме за "мазнинки" в бюджета, а накрая вземаме 5 милиарда заем