Софийски адвокатски съвет официално подкрепи призива на съдиите за отлагане на ЕИСС