Държавата взе 2.5 млрд. евро дълг на международните пазари при рекордно ниски лихви