Депутатите отхвърлиха предложението на ВМРО за отпадане на номерата в бюлетината