Светът не успява да постигне нито една цел за спиране унищожаването на природата