На митинг опозицията в С. Македония оспорва националността на Гоце Делчев