Министрите отново решиха да модернизират танк Т-72