Европейците продължават да пътуват основно с автомобили