СЕМ: Свидетелска телевизия отрази големите протести от септември