Не бива да спираме с въпросите и с исканията за отговори