10 ст. дивидент ще плати КОРАДО-България за първото полугодие на 2020 г.