Компаниите от S&P 500 са намалили обратните си изкупувания на акции с 50%