180 първокурсници прекрачиха прага на реновирания Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет