Решено е, природният газ поскъпва с 20% от септември