"Знанието само по себе си е сила" - велики цитати за училището, учителите и книгите