Правителството одобри следващите стъпки към ERM II и Банковия съюз