Най-мощният Тулиум лазер за лечение на простата вече е в УМБАЛ Бургас