Българското розово масло с потенциал да се задържи трайно на пазара в Китай