През 2021 г. линията на бедност ще е 369 лева - Управление и бизнес