Допълва се Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия - Управление и бизнес