Дипломатите, натоварени с дейности по COVID, ще получат до 30% увеличение на заплатите