Възлагат на концесия морските плажове „Кранево - централен“, „Кранево - юг“ и „Офицерски - запад“