Парламентът заседава без кворум, с процедурни хватки