И през октомври пенсионерите ще получат добавка от 50 лева